Analize

Kredi për Shtëpi

Situata aktuale me kreditë hipotekore në Shqipëri për te gjithë ata që duan një kredi për shtëpi! Me rënien e normave të interesit dhe në çmimet e pronës së paluajtshme kreditë hipotekare të ofruara nga […]