Analize

Kredi për Shtëpi

Situata aktuale me kreditë hipotekore në Shqipëri për te gjithë ata që duan një kredi për shtëpi! Me rënien e normave të interesit dhe në çmimet e pronës së paluajtshme kreditë hipotekare të ofruara nga […]

Edukim

Kredia Hipotekore

Çfarë është kredia hipotekore? Kredia Hipotekore është linjë krediti që jepet nga Institucionet Financiare (bankat) në mënyrë që huamarrësit t’i perdorin ato për të blerë një shtëpi ose ndërtimi i një prone të destinuar për […]